40 mm sportband i drakfrukt – S189 resultat hittades