40 mm sportband i drakfrukt – S71 resultat hittades