40 mm sportband i drakfrukt – S80 resultat hittades