40 mm sportband i drakfrukt – S41 resultat hittades