40 mm sportband i drakfrukt – S195 resultat hittades