40 mm sportband i drakfrukt – S198 resultat hittades