40 mm sportband i drakfrukt – S148 resultat hittades