40 mm sportband i drakfrukt – S22 resultat hittades