40 mm sportband i drakfrukt – S146 resultat hittades