40 mm sportband i drakfrukt – S145 resultat hittades