40 mm sportband i drakfrukt – S166 resultat hittades