40 mm sportband i drakfrukt – S83 resultat hittades