40 mm sportband i drakfrukt – S34 resultat hittades