40 mm sportband i drakfrukt – S85 resultat hittades