40 mm sportband i drakfrukt – S93 resultat hittades