40 mm sportband i drakfrukt – S4 resultat hittades