40 mm sportband i drakfrukt – S86 resultat hittades