40 mm sportband i drakfrukt – S84 resultat hittades