40 mm sportband i drakfrukt – S48 resultat hittades