40 mm sportband i drakfrukt – S20 resultat hittades