40 mm sportband i drakfrukt – S16 resultat hittades