40 mm sportband i drakfrukt – S45 resultat hittades