40 mm sportband i drakfrukt – S18 resultat hittades