40 mm sportband i drakfrukt – S39 resultat hittades