40 mm sportband i drakfrukt – S1 resultat hittades