40 mm sportband i drakfrukt – S82 resultat hittades