40 mm sportband i drakfrukt – S27 resultat hittades