40 mm sportband i drakfrukt – S96 resultat hittades