40 mm sportband i drakfrukt – S97 resultat hittades