40 mm sportband i drakfrukt – S98 resultat hittades