40 mm sportband i drakfrukt – S108 resultat hittades