40 mm sportband i drakfrukt – S8 resultat hittades