40 mm sportband i drakfrukt – S127 resultat hittades