40 mm sportband i drakfrukt – S12 resultat hittades