40 mm sportband i drakfrukt – S14 resultat hittades