40 mm sportband i drakfrukt – S67 resultat hittades