40 mm sportband i drakfrukt – S87 resultat hittades