40 mm sportband i drakfrukt – S6 resultat hittades