40 mm sportband i drakfrukt – S26 resultat hittades