40 mm sportband i drakfrukt – S196 resultat hittades