Lume Cube AIR VC Kit ljustillbehör för videokonferenser2 resultat hittades

MacBook Air (11 tum, mitten 2011) - Användarhandbok

LkNR(N[VVCUUKUVGPV YYYCRRNGEQOUGOCEQUZ *LkNREGPVGT (N[ VC UKUVGPV Y CRRNGEQOUGOCEDQQMCKT -NCTCUVkNNKPIm -CRKVGN -NCTCUVkNNKPIm 8kNMQOOGP )TCVWNGTCTVKNNM{RGVCXGP/CE$QQM#KT/CE$QQM#KTkTVKNNH{TCVVDkTCUQEJUMCRCF H{TGPJGNVVTmFN{UWRRNGXGNUG+FGVJkTMCRKVNGVHmTFWJLkNRCVVMQOOCKImPIOGFCVV KPUVCNNGTCQEJCPXkPFC/CE$QQM#KT Â 1OFWXGVCVVFWKPVGUMC±[VVCKPHQTOCVKQPHTmPGPCPPCP/CEGNNGT2%OGF 9KPFQYUQEJXKNNMQOOCKImPIOGFCVVCPXkPFC/CE$QQM#KTFKTGMVUmH{NLGTFWDCTC KPUVkNNPKPIUCUUKUVGPVGPH{TCVVUPCDDVUVkNNCKPFCVQTP5GUKFCPH...

Apple-strömförsörjning: Ändra spänningsinställningar

Vissa Apple-datorer har en automatiskt växlande strömförsörjning som övervakar den inkommande spänningen och växlar automatiskt därefter. Andra Apple-datorer har strömförsörjning som måste växlas manuellt för olika inkommande spänningar. I det här fallet görs ändringen genom att flytta spänningsväljaren, som finns åtkomlig på utsidan av datorhöljet. Ytterligare andra Apple-datorer har strömförsörjning som är endast till för landet som de säljs i och dessa kan inte växla till andra spänningar...