Erbjudande - Högre utbildning 2023
Villkor

Berättigade kunder får ett Apple Gift Card vid köp av en berättigande produkt. Det här erbjudandet gäller i enlighet med de villkor som anges här. Nyckeltermer definieras enligt nedan.

KAMPANJPERIOD:

Kampanjen börjar den 13 juli 2023 och slutar den 23 oktober 2023 (”Kampanjperioden”) i Sverige (”det Brättigande Landet”).

GODKÄNDA INKÖPSSTÄLLEN:

Apple Store-butiker, Apple Store för utbildning samt 020-120 99 71 (vardera ett ”godkänt inköpsställe”). De berättigande produkterna (definieras i tabellen nedan) måste köpas från ett godkänt inköpsställe i det berättigande landet. Erbjudandet gäller endast köp och leveranser inom samma berättigande land. Beställningar av berättigande produkter från ett godkänt inköpsställe som görs under kampanjperioden och som skickas efter att kampanjperioden har avslutats ger rätt till en kampanjprodukt (definieras i tabellen nedan).

ERBJUDANDET:

Berättigade kunder som köper en berättigande produkt från ett godkänt inköpsställe under kampanjperioden får en rabatt som motsvarar värdet på kampanjprodukten (beroende på vad som köps enligt tabellen nedan) och dras av från priset på den berättigande produkten när köpet genomförs. Kunderna debiteras för alla varor i kundvagnen, inklusive kampanjprodukten.

Produktkategori Berättigande produkter Kampanjprodukt
Mac iMac 24 tum
MacBook Pro
MacBook Air
1 600 kr Apple Gift Card på
Mac mini 1050 kr Apple Gift Card på
iPad iPad Pro 12,9 tum
iPad Pro 11 tum
iPad Air
1050 kr Apple Gift Card på

Kampanjprodukten kan endast lösas in för framtida köp och är inte en "gåva". Renoverade produkter och öppnade returer som säljs i befintligt skick omfattas inte av det här erbjudandet. Finansieringserbjudanden kan inte kombineras med Erbjudanden Högre Utbildning.

BERÄTTIGADE KUNDER:

De som är berättigade att handla från Apple Store för utbildning är lärare, personal, studenter och föräldrar enligt följande villkor (var och en är en ”Berättigad Kund”):

Anställda vid en utbildningsinstitution – Alla som är anställda vid en offentlig eller privat utbildningsinstitution i Sverige.

Studenter vid högre utbildning – Studenter som är inskrivna vid eller har antagits till en högre utbildningsinstitution i Sverige.

Föräldrar till studenter vid högre utbildning – Föräldrar som köper åt sitt barn, som för närvarande är inskrivet vid eller har antagits till en offentlig eller privat högre utbildningsinstitution i Sverige.

Apple Store för utbildning är inte avsett för inköp till institutioner eller inköp för vidareförsäljning.

RUTINER GÄLLANDE RETUR OCH BYTE:

Vid retur och byte gäller policyn för det godkända inköpsställe där köpet gjordes. Om en berättigande produkt återlämnas eller byts mot en produkt som inte är berättigande måste även kampanjprodukten återlämnas. Om denna inte återlämnas ska värdet av kampanjrabatten dras av från beloppet för returen eller bytet, enligt vad som är tillämpligt, och eventuell återstående mellanskillnad betalas av den berättigade kunden. Om en kampanjprodukt byts mot en annan kampanjprodukt där den önskade produktens värde överstiger den ursprungliga kampanjrabatten måste den berättigade kunden betala mellanskillnaden. Om en kampanjprodukt byts mot en annan kampanjprodukt där den önskade produktens värde är lägre än den ursprungliga kampanjrabatten får den berättigade kunden inte ersättning för mellanskillnaden.

KAMPANJBEGRÄNSNINGAR:

Erbjudandet gäller endast under Kampanjperioden och enbart så långt lagret räcker. Tillgängligheten för Berättigande Produkter, Kampanjprodukter och färger på Kampanjprodukter. Apple kan avsluta detta erbjudande när som helst, oavsett anledning. Erbjudandet är begränsat till endast en (1) Kampanjprodukt per Berättigad Kund vid köp av en Berättigande Mac under denna kampanj. Erbjudandet är begränsat till endast en (1) Kampanjprodukt per Berättigad Kund vid köp av en Berättigande iPad under dennakampanj. Före köpet måste du styrka att du uppfyller kraven för berättigade kunder ovan. Återförsäljare, offentliga organ, myndigheter, ideella organisationer, utbildningsinstitutioner, koncerner och företag uppfyller inte kraven. Apple förbehåller sig rätten att häva köp som gjorts av sådana kunder. Om Apple fastställer att du har deltagit i denna kampanj men inte är en Berättigad kund kommer du att få återbetala Kampanjrabatten.

ANDRA BEGRÄNSNINGAR:

Detta erbjudande gäller inte i områden där det strider mot gällande lagstiftning. Detta erbjudande kan kombineras med andra Apple-kampanjer som riktar sig till enskilda slutkunder, och erbjuds under samma kampanjperiod på godkända inköpsställen, i enlighet med de villkor och begränsningar som gäller för denna kampanj och sådana andra Apple-kampanjer. Apple ansvarar inte för skador på, förlust av eller stöld av din godkända berättigande produkt eller din kampanjprodukt. Apple kan använda information som tillhandahålls i enlighet med dess integritetspolicyer som finns online på www.apple.com/se/privacy/. Apple förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning ändra villkoren för kampanjen samt ändra eller avsluta kampanjen. Sådana ändringar påverkar inte redan behandlade beställningar, för vilka denna version av villkoren gäller.

© 2023 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls. Apple och Apples logotyp är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. Alla andra märken som används i detta meddelande ägs av Apple Inc. eller kan vara varumärken som tillhör sina respektive företag.