En berättigad utbildningskund är i samband med denna kampanj en enskild person som: