AppleCare+ för iPod touch

AppleCare+ för iPod touch

479,00 kr

Frakt ingår

Automatiskt registrerad

Hämtning:
Hämtning:

Produktinformation

 • AppleCare+ för iPod touch är en försäkring som ger dig teknisk expertsupport per telefon(1) och hårdvaruskydd(2) i upp till två år, inklusive skydd för upp till två fall av oavsiktliga skador. För varje fall tillkommer en självrisk på 229 kr(3). Försäkringen gäller från inköpsdatumet för din iPod touch. Stöld eller förlust av enheten täcks inte.

  Fördelarna med AppleCare+ gäller utöver de rättigheter du redan har enligt svensk konsumentköplagstiftning vad gäller kostnadsfri reparation, byte, prisavdrag eller återbetalning för varor som inte stämmer överens med säljavtalet inom tre år från leveransdagen. Konsumenten kan även rikta sina anspråk mot tillverkaren om försäljaren saknar medel, har lagt ned verksamheten eller inte kan hittas. Klicka här för mer information.

  Så här skaffar du AppleCare+

  Lägg till försäkringen i kassen när du slutför beställningen av din nya iPod.

  Eller köp den inom 60 dagar efter att du köpt din iPod (inköpsdatumet för din iPod är det datum då vi skickar och debiterar dig för din beställning):

  • Online (kräver att du bekräftar serienummer och gör en fjärrdiagnos).
  • Ring 020-10 05 29 (kräver att du gör en fjärrdiagnos och tillhandahåller ett inköpsbevis).

  All teknisk support samlad på ett ställe

  Eftersom Apple har utformat iPod och iOS är iPod ett mycket välintegrerat system. Och det är bara AppleCare+ som ger dig direkt tillgång till service och support från Apples experter. Många problem kan lösas med ett enda telefonsamtal.

  • Direktkontakt med Apples experter
  • Lokal service av Apple-hårdvaran världen över (4)
  • Fungerar med Mac och pc

  Ytterligare hårdvaruskydd med AppleCare+

  AppleCare+ täcker såväl utbyte av enheten som reparationsservice för din iPod, vilket inkluderar upp till två fall av oavsiktliga skador (för varje fall tillkommer en självrisk på 229 kr) samt täckning för batterier vars förmåga att hålla laddningen minskat med 80 % jämfört med den ursprungliga kapaciteten. Skyddet täcker följande:

  • Din iPod
  • Batteriet (3)
  • Hörlurar och usb-kabel som ingår

  Mjukvarusupport som ingår

  Med AppleCare+ för iPod kan Apples experter hjälpa till med att felsöka din iPod, iOS, iCloud och Apple-utvecklade appar för iPod (5):

  • Använda iOS och iCloud med iPod touch
  • Synka med iTunes
  • Ansluta iPod touch till trådlösa nätverk
  • Apple-utvecklade iPod touch-appar som FaceTime, Kamera och Mail

  Obs!

  Fullständig produktinformation finns i sammanfattningen av försäkringen AppleCare+, villkoren och Apples affärsvillkor.

  Läs sidan Vanliga frågor om du behöver mer information.

  • (1) Avgifter för lokalsamtal kan tillkomma.  Telefonnummer och öppettider kan variera och kan ändras.
  • (2) Hårdvaruskyddet som ingår i AppleCare+ börjar gälla från den dagen du köper AppleCare+. Det innebär att om du köper AppleCare+ upp till 60 dagar efter att du köpte din iPod, börjar hårdvaruskyddet som ingår i AppleCare+ att gälla från det datumet. Den tekniska supporten börjar gälla efter att Apples kostnadsfria tekniska support som gäller i 1 år från inköpsdatumet för din iPod löper ut. Både skyddet och supporten upphör 24 månader efter att du köpte din iPod.
  • (3) Skyddet gäller endast för iPod och de ursprungliga tillbehören, och täcker (i) batterier som har kvar mindre än 80 procent av den ursprungliga kapaciteten och (ii) upp till två fall av oavsiktliga skador. En serviceavgift på 229 kr per fall tillkommer. Den ersättningsutrustning som Apple tillhandahåller som en del av reparations- och ersättningstjänsten kan vara ny eller likvärdig vad gäller både prestanda och tillförlitlighet. Se villkoren på www.apple.com/legal/sales-support/applecare/applecareplus.html för mer information.
  • (4) Tillgänglighet för respektive alternativ beror på i vilket land tjänsten efterfrågas och var det Apple-auktoriserade servicestället ligger. Vissa begränsningar kan gälla för serviceskyddet.
  • (5) Den tekniska support som ingår ger tillgång till teknisk hjälp som kunden annars hade fått betala en avgift för.
  • Förmånerna med AppleCare+ gäller utöver de rättigheter du redan har enligt konsumentlagstiftningen. Klicka här för mer information. Du behöver inte köpa AppleCare+ för att köpa en iPod.

   AppleCare+ distribueras och administreras av Apple Distribution International och garanteras av den brittiska filialen av AIG Europe Limited i Sverige vars registrerade adress är Västra Järnvägsgatan 7, 111 64 Stockholm.

   Apple Distribution International – med säte på Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland – styrs av Central Bank of Ireland och har tillstånd att erbjuda sina tjänster i en del länder inom EES-området. Mer information finns på http://registers.centralbank.ie. AIG Europe Limited – vars registrerade adress är The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB, Storbritannien (organisationsnummer 1486260 i England) är godkänt av Prudential Regulation Authority och regleras av Financial Conduct Authority och Prudential Regulation Authority. Mer information finns i Financial Services Register.