AppleCare+ för iPhone SE

 • 799,00 kr
Få hjälp med att handla. eller ring 020‑120 99 71.
 • Service och support

  AppleCare+ för iPhone

  AppleCare+ för iPhone är en försäkring som ger dig teknisk expertsupport på telefon (1) och hårdvaruskydd (2) i upp till två år, inklusive skydd för upp till två fall av oavsiktliga skador. För varje fall tillkommer en självrisk på 249 kr för skärmskador och 849 kr för andra typer avskador (3). Försäkringen gäller från den dag du köper AppleCare+.

  Fördelarna med AppleCare+ gäller utöver de rättigheter du redan har enligt konsumentlagstiftningen vad gäller kostnadsfri reparation, byte, prisavdrag eller återbetalning för varor som inte stämmer överens med säljavtalet inom tre år från leveransdagen. Konsumenten kan även rikta sina anspråk mot tillverkaren om försäljaren saknar medel, har lagt ner verksamheten eller inte går att hitta. Klicka här för mer information.

  Så här skaffar du AppleCare+

  Lägg till försäkringsprodukten i kassen när du slutför beställningen av din nya iPhone.

  Eller köp den inom 60 dagar efter att du köpt din iPhone (inköpsdatumet är det datum då vi skickar och debiterar dig för din beställning):

  • Online (kräver att du bekräftar serienummer och gör en fjärrdiagnos).
  • Ring 020-10 05 29 (kräver att du gör en fjärrdiagnos och tillhandahåller ett inköpsbevis).

  All teknisk support samlad på ett ställe

  Apple har utformat iPhone, iOS och många av apparna, så iPhone är ett mycket välintegrerat system. Och det är bara AppleCare+ som ger dig direkt tillgång till service och support från Apples experter. Många problem kan lösas med ett enda telefonsamtal.

  • Direktkontakt med Apples experter
  • Expressutbytestjänst (3)
  • Lokal service av Apple-hårdvara i Europa

  Ytterligare hårdvaruskydd med AppleCare+

  AppleCare+ täcker såväl utbyte som reparationsservice för din iPhone, vilket omfattar upp till två fall av oavsiktliga skador. För varje fall tillkommer en självrisk på 249 kr för skärmskador och 849 kr för andra typer av skador. Du får också täckning för batterier vars förmåga att hålla laddningen minskat med 80 procent eller mer jämfört med den ursprungliga specifikationen. Täckningen omfattar följande:

  • Din iPhone
  • Batteriet (2)
  • De hörlurar och tillbehör som ingick

  Mjukvarusupport som ingår

  Med AppleCare+ för iPhone kan Apples experter hjälpa till med att felsöka din iPhone, iOS, iCloud och Apple-utvecklade appar för iPhone (4):

  • iOS och iCloud
  • Trådlösa nätverk
  • Apple-utvecklade iPhone-appar som FaceTime, Mail, Safari och Kalender

  Obs!

  Fullständig produktinformation finns i sammanfattningen av försäkringen AppleCare+, villkoren och Apples affärsvillkor.

  Läs sidan Vanliga frågor om du behöver mer information.

  Information från tillverkaren

  Artikelnummer

  UPC- eller EAN-nr: 190198684073

  Tillverkarens anmärkning

  (1) Avgifter för lokalsamtal kan tillkomma. Telefonnummer och öppettider kan variera och kan ändras.

  (2) Hårdvaruskyddet som ingår i AppleCare+ börjar gälla från den dagen du köper AppleCare+. Det innebär att om du skaffar AppleCare+ upp till 60 dagar efter att du köpte din iPhone börjar hårdvaruskyddet som ingår i AppleCare+ att gälla från samma dag du tecknar försäkringen. Den tekniska supporten börjar gälla efter att Apples kostnadsfria tekniska support som gäller i 90 dagar från inköpsdatumet för din iPhone löper ut. Bägge typerna av skydd gäller i 24 månader från inköpsdatumet för AppleCare+.

  (3) Hårdvaruskyddet som ingår i AppleCare+ gäller endast för iPhone och de ursprungliga tillbehören och täcker (i) batterier som har kvar mindre än 80 procent av den ursprungliga kapaciteten och (ii) upp till två fall av oavsiktliga skador. För varje fall tillkommer en självrisk på 249 kr för skärmbyte och 849 kr för andra typer av skador. I självrisken för skärmbyten ingår inte expressutbytestjänst. Den ersättningsutrustning som Apple tillhandahåller som en del av reparations- och ersättningsservicen kan vara ny eller likvärdig vad gäller både prestanda och tillförlitlighet. Se villkoren på www.apple.com/legal/sales-support/applecare/applecareplus för mer information.

  (4) Den tekniska support som ingår ger tillgång till teknisk hjälp som kunden annars hade fått betala en avgift för.

  Förmånerna med AppleCare+ gäller utöver de rättigheter du redan har enligt konsumentlagstiftningen. Klicka här för mer information. Du måste inte köpa AppleCare+ för att köpa iPhone.

  AppleCare+ distribueras och administreras av Apple Distribution International och garanteras av den brittiska filialen av AIG Europe Limited i Sverige vars registrerade adress är Västra Järnvägsgatan 7, 111 64 Stockholm.

  Apple Distribution International – med säte på Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland – styrs av Central Bank of Ireland och har tillstånd att erbjuda sina tjänster i en del länder inom EES-området. Mer information finns på http://registers.centralbank.ie. AIG Europe Limited – vars registrerade adress är The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB, Storbritannien (organisationsnummer 1486260 i England) är godkänt av Prudential Regulation Authority och regleras av Financial Conduct Authority och Prudential Regulation Authority. Mer information hittar du i Financial Services Register.