AppleCare+ för iPad, iPad Air eller iPad mini

 • 699,00 kr
Få hjälp med att handla. eller ring 020‑120 99 71.
 • Service och support

  AppleCare+ är en försäkring som ger dig teknisk expertsupport(1) och hårdvaruskydd(2) i upp till två år, inklusive skydd för upp till två fall av oavsiktliga skador. För varje fall tillkommer en självrisk på 399 kr för iPad och 249 kr för Apple Pencil. (3) Försäkringen gäller från den dag du köper AppleCare+.

  Fördelarna med AppleCare+ gäller utöver de rättigheter du redan har enligt konsumentlagstiftningen vad gäller kostnadsfri reparation, byte, prisavdrag eller återbetalning för varor som inte stämmer överens med säljavtalet inom tre år från leveransdagen. Konsumenten kan även rikta sina anspråk mot tillverkaren om försäljaren saknar medel, har lagt ned verksamheten eller inte går att hitta. Klicka här för mer information.

  Så här skaffar du AppleCare+

  Lägg till försäkringen i kassen när du slutför beställningen av din nya iPad.
  Eller köp den inom 60 dagar efter att du köpt din iPad:

  • Online (du måste bekräfta serienumret och göra en fjärrdiagnos).
  • Ring 020-10 05 29 (kräver att du gör en fjärrdiagnos och tillhandahåller ett inköpsbevis).

  All teknisk support samlad på ett ställe

  Apple har utformat iPad, iPadOS och många av apparna, så iPad är ett mycket välintegrerat system. Och det är bara AppleCare+ som ger dig direkt tillgång till service och support från Apples experter. Många problem kan lösas med ett enda telefonsamtal.

  • Förtur till Apples experter
  • Expressutbytestjänst
  • Lokal service av Apple-hårdvara i Europa

  Ytterligare hårdvaruskydd med AppleCare+

  AppleCare+ täcker såväl utbyte som reparationsservice för din iPad och Apple Pencil, vilket omfattar upp till två fall av oavsiktliga skador. För varje fall tillkommer en självrisk på 399 kr för iPad och 249 kr för Apple Pencil. Du får också täckning för batterier som har kvar mindre än 80 procent av sin ursprungliga kapacitet. Täckningen omfattar följande:

  • Din iPad
  • Batteriet (3)
  • Apple Pencil
  • Usb-kabel och strömadapter som ingår

  Mjukvarusupport ingår

  Med AppleCare+ för iPad kan Apples experter hjälpa dig att felsöka problem med din iPad, iPadOS, iCloud och Apple-utvecklade iPad-appar (4):

  • iPadOS och iCloud
  • Trådlösa nätverk
  • Apple-utvecklade iPad-appar som FaceTime, Keynote, Numbers och Pages

  Obs!

  Fullständig produktinformation finns i sammanfattningen av försäkringen AppleCare+, villkoren och Apples affärsavtal.

  Information från tillverkaren

  Artikelnummer

  UPC- eller EAN-nr: 190198769978

  Tillverkarens anmärkning

  (1) Avgifter för lokalsamtal kan tillkomma. Telefonnummer och öppettider kan variera och kan ändras.

  (2) Hårdvaruskyddet som ingår i AppleCare+ börjar gälla från den dag du köper AppleCare+. Det innebär att om du köper AppleCare+ upp till 60 dagar efter att du köpte din iPad börjar hårdvaruskyddet som ingår i AppleCare+ att gälla från det datumet. Den tekniska supporten börjar gälla efter att Apples kostnadsfria tekniska support som gäller i 90 dagar från inköpsdatumet för din iPad löper ut. Bägge typerna av skydd gäller i 24 månader från inköpsdatumet för AppleCare+.

  (3) Skyddet gäller endast iPad, de medföljande originaltillbehören och en kompatibel Apple Pencil som köpts tillsammans med din iPad. Skyddet omfattar (i) batterier som har kvar mindre än 80 % av sin ursprungliga kapacitet och (ii) upp till två fall av oavsiktliga skador. För varje fall tillkommer en självrisk på 399 kr för iPad och 249 kr för Apple Pencil. Den ersättningsutrustning som Apple tillhandahåller som en del av reparations- och ersättningstjänsten kan vara ny eller likvärdig vad gäller både prestanda och tillförlitlighet. Fullständig information finns i villkoren på www.apple.com/legal/sales-support/applecare/applecareplus.

  (4) Den tekniska support som ingår ger tillgång till teknisk hjälp som kunden annars hade fått betala en avgift för.

  Förmånerna med AppleCare+ gäller utöver de rättigheter du redan har enligt konsumentlagstiftningen. Klicka här för mer information. Du behöver inte köpa AppleCare+ för att köpa en iPad.

  AppleCare+ distribueras och administreras av Apple Distribution International and garanteras av AIG Europe S.A. filial i Sverige, vars registrerade kontor ligger på Västra Järnvägsgatan 7, 111 64 Stockholm, Sverige.

  Apple Distribution International- vars registrerade kontor ligger på Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland - regleras av Central Bank of Ireland och har tillstånd att erbjuda sina tjänster i vissa EEA länder. För mer information, vänligen se http://registers.centralbank.ie.

  AIG Europe S.A är ett försäkringsbolag under R.C.S. Luxembourg nummer B 218806, och har sitt huvudkontor på 35 D Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, http://www.aig.lu/. AIG Europe S.A. är auktoriserat av Luxembourg Ministère des Finances och står under tillsyn av Commissariat aux Assurances 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, GD de Luxembourg, Tel: (+352) 22 69 11 - 1, caa@caa.luhttp://www.aig.lu/.

  AIG Europe S.A.s svenska verksamhet är beläget på Västra Järnvägsgatan 7, 8.tr., Box 3506, 103 69 Stockholm, filialnummer 516411-4117 och regleras för att bedriva verksamhet i Sverige av Finansinspektionen. Kontaktuppgifter för Finansinspektionen är Brunnsgatan 3, Box 7821, 103 97 Stockholm, Tel: 08-408 980 00, https://www.fi.se.

  Kontaktuppgifter för Finansinspektionen är Brunnsgatan 3, Box 7821, 103 97 Stockholm, telefon 08-408 980 00, https://www.fi.se.