AppleCare+ för iPad / iPad mini

 • 699,00 kr
Få hjälp med att handla. eller ring 020‑120 99 71.
 • Service och support

  AppleCare+ är en försäkring som ger dig teknisk expertsupport och hårdvaruskydd i upp till två år, inklusive skydd för upp till två fall av oavsiktliga skador. För varje fall tillkommer en självrisk på 399 kr. Försäkringen gäller från inköpsdatumet för din iPad. Stöld eller förlust av enheten täcks inte.

  Fördelarna med AppleCare+ gäller utöver de rättigheter du redan har enligt konsumentlagstiftningen vad gäller kostnadsfri reparation, byte, prisavdrag eller återbetalning för varor som inte stämmer överens med säljavtalet inom tre år från leveransdagen. Konsumenten kan även rikta sina anspråk mot tillverkaren om försäljaren saknar medel, har lagt ned verksamheten eller inte går att hitta. Klicka här för mer information.

  Så här skaffar du AppleCare+

  Lägg till försäkringen i kassen när du slutför beställningen av din nya iPad.
  Eller köp den inom 60 dagar efter att du köpt din iPad:

  • Online (kräver att du bekräftar serienummer och gör en fjärrdiagnos).
  • Ring 020-10 05 29 (kräver att du gör en fjärrdiagnos och tillhandahåller ett inköpsbevis).

  All teknisk support samlad på ett ställe

  Apple har utformat iPad, iOS och många av apparna, så iPad är ett mycket välintegrerat system. Och det är bara AppleCare+ som ger dig direkt tillgång till service och support från Apples experter. Många problem kan lösas med ett enda telefonsamtal.

  • Direktkontakt med Apples experter
  • Expressutbytestjänst
  • Lokal service av Apple-hårdvara i Europa

  Ytterligare hårdvaruskydd med AppleCare+

  AppleCare+ täcker såväl utbyte av enheten som reparationsservice för din iPad, vilket inkluderar upp till två fall av oavsiktliga skador (för varje fall tillkommer en självrisk på 399 kr) samt täckning för batterier vars förmåga att hålla laddningen minskat med 80 % jämfört med den ursprungliga kapaciteten. Skyddet täcker följande:

  • Din iPad
  • Batteriet (3)
  • USB-kabel och strömadapter som ingår

  Mjukvarusupport ingår

  Med AppleCare+ för iPad kan Apples experter hjälpa dig att felsöka problem med din iPad, iOS, iCloud och Apple-utvecklade iPad-appar (4):

  • iOS och iCloud
  • Trådlösa nätverk
  • Apple-utvecklade iPad-appar som FaceTime, Keynote, Numbers och Pages

  Obs!

  Fullständig produktinformation finns i sammanfattningen av försäkringen AppleCare+, villkoren och Apples affärsavtal.

  Läs sidan Vanliga frågor om du behöver mer information.

  Information från tillverkaren

  Artikelnummer

  UPC- eller EAN-nr: 190198769978

  Tillverkarens anmärkning

  (1) Avgifter för lokalsamtal kan tillkomma. Telefonnummer och öppettider kan variera och kan ändras.

  (2) Hårdvaruskyddet som ingår i AppleCare+ börjar gälla från den dagen du köper AppleCare+. Det innebär att om du skaffar AppleCare+ upp till 60 dagar efter att du köpte din iPad börjar hårdvaruskyddet som ingår i AppleCare+ att gälla från samma dag du tecknar försäkringen. Den tekniska supporten börjar gälla efter att Apples kostnadsfria tekniska support som gäller i 90 dagar från inköpsdatumet för din iPad löper ut. Både skyddet och supporten upphör 24 månader efter att du köpte din iPad.

  (3) Hårdvaruskyddet gäller endast för iPad och de ursprungliga tillbehören och täcker (i) batterier vars förmåga att hålla laddningen minskat med 80 procent jämfört med den ursprungliga kapaciteten och (ii) upp till två fall av oavsiktliga skador (en självrisk på 399 kr per fall tillkommer). Den ersättningsutrustning som Apple tillhandahåller som en del av reparations- och ersättningstjänsten kan vara ny eller likvärdig vad gäller både prestanda och tillförlitlighet. Fullständig information finns i villkoren.

  (4) Den tekniska support som ingår ger tillgång till teknisk hjälp som kunden annars hade fått betala en avgift för.

  Förmånerna med AppleCare+ gäller utöver de rättigheter du redan har enligt konsumentlagstiftningen. Klicka här för mer information. Du behöver inte köpa AppleCare+ för att köpa en iPad.

  AppleCare+ distribueras och administreras av Apple Distribution International och garanteras av den brittiska filialen av AIG Europe Limited i Sverige vars registrerade adress är Västra Järnvägsgatan 7, 111 64 Stockholm.

  Apple Distribution International – med säte på Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland – styrs av Central Bank of Ireland och har tillstånd att erbjuda sina tjänster i en del länder inom EES-området. Mer information finns på http://registers.centralbank.ie. AIG Europe Limited – vars registrerade adress är The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB, Storbritannien (organisationsnummer 1486260 i England) är godkänt av Prudential Regulation Authority och regleras av Financial Conduct Authority och Prudential Regulation Authority. Mer information finns i Financial Services Register.