AppleCare+ för Apple Watch Series 5 och Series 4

 • 999,00 kr
Få hjälp med att handla. eller ring 020‑120 99 71.
 • Service och support

  AppleCare+ för Apple Watch Series 5 och Series 4

  AppleCare+ för Apple Watch är en försäkring som ger dig teknisk expertsupport per telefon(1) och hårdvaruskydd(2) i upp till två år, inklusive skydd för upp till två fall av oavsiktliga skador. För varje fall tillkommer en självrisk på 589 kr(3). Försäkringen gäller från den dag du köper AppleCare+.

  Fördelarna med AppleCare+ gäller utöver de rättigheter du redan har enligt konsumentlagstiftningen vad gäller kostnadsfri reparation, byte, prisavdrag eller återbetalning för varor som inte stämmer överens med säljavtalet inom tre år från leveransdagen. Konsumenten kan även rikta sina anspråk mot tillverkaren om försäljaren saknar medel, har lagt ner verksamheten eller inte kan hittas. Klicka här för mer information.

  All teknisk support på ett ställe

  Apple har utformat Apple Watch, watchOS och många av apparna, så Apple Watch är ett mycket välintegrerat system. Det är bara AppleCare+ som ger dig tillgång till samlad service och support av Apples experter, så att de flesta problem kan lösas med ett enda telefonsamtal.

  • Direktkontakt med Apples experter
  • Expressutbytesservice: Vi skickar en enhet i utbyte så att du slipper vänta på reparationen
  • Lokal service av Apple-hårdvara i Europa

  Ytterligare skydd av Apple-hårdvara

  AppleCare+ täcker såväl utbyte av enheten som reparationsservice för din Apple Watch, vilket inkluderar upp till två fall av oavsiktliga skador (en självrisk på 589 kr per fall tillkommer) samt täckning för batterier vars förmåga att hålla laddningen minskat med 80 % jämfört med den ursprungliga kapaciteten. Täckningen omfattar följande:

  • Din Apple Watch
  • Batteriet (3)
  • Magnetisk laddningskabel och strömadapter som ingår

  Mjukvarusupport ingår

  Med AppleCare+ för Apple Watch kan Apples experter hjälpa till med att felsöka din Apple Watch, watchOS och Apple Watch-appar från Apple (4):

  • Använda watchOS
  • Ansluta till iPhone, inklusive iOS och Apple Watch-appen
  • Frågor om Apple Watch-appar från Apple

  Viktig information

  Köp AppleCare+ tillsammans med din nya Apple Watch. Eller köp till garantin inom 60 dagar efter att du har köpt din Apple Watch:

  • Online (kräver att du bekräftar serienummer och gör en fjärrdiagnos)
  • Ring 020-10 05 29 (kräver att du gör en fjärrdiagnos och tillhandahåller ett inköpsbevis)

  Fullständig produktinformation finns i villkoren för AppleCare+.

  Information från tillverkaren

  Artikelnummer

  UPC- eller EAN-nr: S6817ZM/A

  Tillverkarens anmärkning

  (1) Avgifter för lokalsamtal kan tillkomma. Telefonnummer och öppettider kan variera och kan ändras.

  (2) Hårdvaruskyddet som ingår i AppleCare+ börjar gälla från den dag du köper AppleCare+. Det innebär att om du köper AppleCare+ upp till 60 dagar efter att du köpte din Apple Watch börjar hårdvaruskyddet som ingår i AppleCare+ att gälla från det datumet. Den tekniska supporten börjar gälla efter att Apples kostnadsfria tekniska support som gäller i 90 dagar från inköpsdatumet för din Apple Watch löper ut. Bägge typerna av skydd gäller i 24 månader från inköpsdatumet för AppleCare+.

  (3) Hårdvaruskyddet gäller endast för Apple Watch och de ursprungliga tillbehören och täcker (i) batterier vars förmåga att hålla laddningen minskat med 80 % jämfört med den ursprungliga kapaciteten och (ii) upp till två fall av oavsiktliga skador (en självrisk på 589 kr per fall tillkommer). Den ersättningsutrustning som Apple tillhandahåller som en del av reparations- och ersättningsservicen kan vara ny eller likvärdig vad gäller både prestanda och tillförlitlighet. Fullständig information finns i villkoren på www.apple.com/legal/sales-support/applecare/applecareplus.html.

  (4) Den tekniska support som ingår ger tillgång till teknisk hjälp som kunden annars hade fått betala en avgift för.

  Förmånerna med AppleCare+ gäller utöver de rättigheter du redan har enligt konsumentlagstiftningen. Klicka här för mer information. Du behöver inte köpa AppleCare+ samtidigt som du köper en Apple Watch.

  AppleCare+ distribueras och administreras av Apple Distribution International Limited and garanteras av AIG Europe S.A. filial i Sverige, vars registrerade kontor ligger på Västra Järnvägsgatan 7, 111 64 Stockholm, Sverige.

  Apple Distribution International Limited - vars registrerade kontor ligger på Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland - regleras av Central Bank of Ireland och har tillstånd att erbjuda sina tjänster i vissa EEA länder. För mer information, vänligen se http://registers.centralbank.ie

  AIG Europe S.A är ett försäkringsbolag under R.C.S. Luxembourg nummer B 218806, och har sitt huvudkontor på 35 D Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, http://www.aig.lu/. AIG Europe S.A. är auktoriserat av Luxembourg Ministère des Finances och står under tillsyn av Commissariat aux Assurances 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, GD de Luxembourg, Tel: (+352) 22 69 11 - 1, caa@caa.luhttp://www.caa.lu/.

  AIG Europe S.A.s svenska verksamhet är beläget på Västra Järnvägsgatan 7, 8.tr., Box 3506, 103 69 Stockholm, filialnummer 516411-4117 och regleras för att bedriva verksamhet i Sverige av Finansinspektionen. Kontaktuppgifter för Finansinspektionen är Brunnsgatan 3, Box 7821, 103 97 Stockholm, Tel: 08-408 980 00, https://www.fi.se.