Leverantörsansvar

Vi engagerar oss djupt i människorna som jobbar med att bygga våra produkter och i planeten där vi alla bor. Därför har vi de högsta kraven på oss själva och på våra leverantörer för att se till att alla behandlas värdigt och respektfullt. Vi visar dessutom för andra hur vi arbetar, så att de kan följa i våra spår.

Leveranskedjan är global. Precis som vårt ansvar.

Apples produkter tillverkas i olika delar av världen. Vi samarbetar med våra leverantörer, från utvinning till återvinning, för att se till att våra krav följs när det gäller människorna i vår leveranskedja och samhällena där de verkar. År 2018 utfördes sammanlagt 1 049 leverantörsutvärderingar i 45 länder.

Vi ställer hela tiden högre krav på oss själva. Och på våra leverantörer.

Apples krav på arbetsmiljön hos sina underleverantörer sätter hela tiden ribban högt för säkra, respektfulla arbetsplatser och miljöskyddsåtgärder. Arbetsmiljöreglerna gäller för våra partner på alla nivåer. De måste följas, även när de går längre än lokala, regionala och nationella föreskrifter.

En säker arbetsplats där varje individ respekteras.

Våra leverantörer måste behandla sina anställda värdigt och respektfullt. Det innebär rättvisa arbetstider, en säker arbetsplats och en diskrimineringsfri miljö. De ska från dag ett informera sina anställda om dessa rättigheter samt garantera tillgång till anonyma kanaler för att anmäla eventuella klagomål.

Sedan 2007 har fler än 17,3 miljoner människor utbildats om sina rättigheter.

Leverantörsmedarbetare får utbildning i sina rättigheter på arbetsplatsen och hur de kan yttra sig anonymt om de känner att dessa rättigheter inte uppfylls.

De högsta kraven för säkerhet på arbetsplatsen.

Leverantörer måste se till att det finns lämplig säkerhetsutrustning samt rutiner och utbildning kring riskhantering i arbetet. Vi ser till att dessa regler följs genom våra rigorösa utvärderingar.

Vi kräver att våra leverantörer ser till att de har rättvisa arbetstider.

I över tio år har Apple som ett av få företag jobbat aktivt med att införa regler för arbetstid samt kräva in rapporter.

Vi har nolltolerans när det gäller skuldslaveri.

Vi förbjuder alla former av tvångsarbete och leverantörer måste agera omedelbart för att inte riskera att uteslutas från vår leveranskedja.

Vi bygger upp möjligheter för människorna som bygger våra produkter.

Vi har utbildat över 3,6 miljoner leverantörsmedarbetare via våra program sedan 2008. Genom dessa program kan människor i vår leveranskedja skaffa sig nya färdigheter och gå vidare i karriären. Det kan handla om att lära sig ett nytt språk eller ta ut en examen.

Nya färdigheter, utbildningar och vägar att bli befordrad.

Våra utbildningsprogram omfattar allt från livskunskap till högskoleexamina och har hjälpt miljontals människor utvecklas både person­ligen och i yrket.

Teknikens språk tillhör alla.

Av de som gick vår kurs i apputveckling och Swift under 2018 hade 68 procent liten eller ingen erfarenhet av kodning. Nu kan de bygga en app.

Utökade utbildnings­möjligheter i leveranskedjan.

Vi försöker ständigt att utöka våra utbildningsprogram samt ge fler människor möjlighet att utveckla färdigheter i fler delar av vår leveranskedja.

Hälsoupplysning för fler anställda hos våra leverantörer.

Vi tillhandahåller resurser och utbildning i kostlära, personlig omvårdnad och mödravård. Vi kommer att utöka dessa program till en miljon leverantörsmedarbetare till 2020.

Grönare fabriker, grönare bostadsområden.

År för år fördjupar vi vårt samarbete med leverantörer inom miljöskydd. Tillsammans sparar vi mer energi och vatten, väljer säkrare kemikalier samt eliminerar avfall via praktiska samarbetsprogram. Och sam­tidigt som vi hjälper våra leverantörer att utveckla goda rutiner som sträcker sig längre än till deras anläggningar, delar vi med oss av våra lärdomar för att spä på den gemensamma positiva miljöpåverkan.

Renare vatten från fabriken till alla runt omkring.

Under 2018 tog vi steget från vattenbesparing till vattenförvaltarskap, ett initiativ som gynnar de samhällen där våra produkter tillverkas.

Nya standarder med säkrare, grönare kemikalier.

Apple har satt standarden för användning av säkrare kemikalier och delar öppet med sig av sina kunskaper till andra.

Alisa Gravitz, vd, Green America

Samarbete som gör att fler leverantörer får ner avfallet till noll.

Alla våra slutmonteringsläggningar för iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, AirPods och HomePod är nu Zero Waste to Landfill-certifierade.

Nästa steg i kampen mot klimat­förändringarna.

Under 2018 minskade våra leverantörer sina årliga koldioxidutsläpp med över 466 000 ton, vilket motsvarar att ta 100 000 bilar ur trafik under ett år.

Samarbetet med andra driver på våra framsteg.

Vi gör regelbundna utvärderingar där vi mäter leverantörernas resultat mot arbetsmiljöreglerna för leverantörer och hittar förbättringsmöjligheter. Även då leverantörer stöter på problem arbetar våra team tätt samman för att skapa möjligheter för dem att uppfylla våra krav. Leverantörer som inte vill eller inte kan förbättra sig riskerar att uteslutas från vår leveranskedja.

Förbättrade resultat. Siffrorna talar ett tydligt språk.

Leverantörernas resultat bedöms enligt en rigorös utvärderingsprocess där vi mäter i vilken utsträckning våra krav uppfylls. Under 2018 utvärderades 770 tillverkningsanläggningar, logistik- och reparationscenter, Apple Store-butiker samt kontaktcenter. Ytterligare 279 utvärderingar utfördes av smältverk och gruvor.

 • 2018 76 % högpresterare
 • 2018 23 % medelpresterare
 • 2018 % lågpresterare
 • 2017 59 % högpresterare
 • 2017 40 % medelpresterare
 • 2017 % lågpresterare
 • 2016 47 % högpresterare
 • 2016 50 % medelpresterare
 • 2016 % lågpresterare
 • 2015 36 % högpresterare
 • 2015 58 % medelpresterare
 • 2015 % lågpresterare
 • 2014 26 % högpresterare
 • 2014 60 % medelpresterare
 • 2014 14 % lågpresterare

Skapar ringar på vattnet som driver på förändringen.

Vårt engagemang för människor och vår planet sträcker sig bortom leveranskedjan. Vi strävar efter att föregå med gott exempel och ökar förändringstakten för branschen som helhet genom att öppet dela med oss av våra framsteg. Och vi är stolta över det erkännande våra ansträngningar har fått runt om i världen. Vi förstår att vårt arbete aldrig blir färdigt. Vi anser att om vi inte hittar nya sätt att förbättra oss så beror det på att vi inte letar tillräckligt.

Bekämpa tvångsarbete.

Fick utnämningen Stop Slavery Award av Thomson Reuters Foundation för 2018

Skapa en grönare leveranskedja.

Topprankning i Corporate Information Transparency Index fem år i rad

Arbeta för säkrare kemikalier.

Fick betyget A+ och rankades som etta av 40 detaljhandelsföretag av Mind the Store

Vi anser att affärs­verksamhet när den är som bäst arbetar för allmänhetens bästa, skapar möjligheter för människor runt om i världen och binder oss samman på helt nya sätt.

Tim Cook

Läs mer om vårt arbete i den fullständiga rapporten.

Fler rapporter

Äldre lägesrapporter

Vi välkomnar dina synpunkter om vårt leverantörsansvar.