Service av Bluetooth-headset för iPhone: vanliga frågor

 1. Hur vet jag om mitt Bluetooth-headset för iPhone måste servas?
 2. Hur länge omfattas mitt Bluetooth-headset för iPhone av Apples garanti?
 3. Hur tar jag reda på om mitt Bluetooth-headset för iPhone täcks av garantin?
 4. Hur gör jag om mitt Bluetooth-headset för iPhone måste servas?
 5. Hur lång tid normalt dröjer service av Bluetooth-headset för iPhone?
 6. Kan jag förlänga rätten till service för mitt Bluetooth-headset för iPhone utöver garantiperioden?
 7. Garantin för mitt Bluetooth-headset för iPhone har löpt ut. Vilka servicealternativ har jag?
 8. Vilka aktiviteter omfattas inte av villkoren i garantin?
 9. Har Apple garanti för service av mitt Bluetooth-headset för iPhone?
 1. Hur vet jag om mitt Bluetooth-headset för iPhone måste servas?
  På sidan Felsökning och hur man gör finns nyttig information.
 2. Hur länge omfattas mitt Bluetooth-headset för iPhone av Apples garanti?

  Apples begränsade garanti för tillbehör täcker ditt Bluetooth-headset för iPhone under ett år. Garantiservice för berättigade reparationer utförs utan kostnad under 12 månader räknat från det ursprungliga inköpsdatumet. Apple kan behöva kontrollera ditt inköpsbevis för att verifiera statusen på garantin. Förvara inköpskvittot på en säker plats eftersom du kan komma att behöva det för garantiverifiering.

 3. Hur tar jag reda på om mitt Bluetooth-headset för iPhone täcks av garantin?
  1. Leta reda på serienumret. Läs iPhone Bluetooth-headset: Hur hittar jag serienumret?
  2. Ange serienumret för ditt Bluetooth-headset i Apples Online-serviceassistent där information om supportalternativ och garantier finns tillgänglig.
 4. Hur gör jag om mitt Bluetooth-headset för iPhone måste servas?
  Du kan själv beställa service via Online-serviceassistenten. Du kan även kontakta Teknisk support.
 5. Hur lång tid normalt dröjer service av Bluetooth-headset för iPhone?
  Efter att du beställt service via Online-serviceassistenten eller Teknisk support, så bör du få ditt ersättningsheadset inom fem arbetsdagar.
 6. Kan jag förlänga rätten till service för mitt Bluetooth-headset för iPhone utöver garantiperioden?

  Apple har vid dags dato inte något förlängt supportavtal för Bluetooth-headset för iPhone.

 7. Garanting för mitt Bluetooth-headset för iPhone har löpt ut. Vilka servicealternativ har jag?

  Du kan beställa service via Online-serviceassistenten eller genom att kontakta Teknisk support. Du måste betala för servicen.

 8. Vilka aktiviteter omfattas inte av villkoren i garantin?

  Skador som har uppkommit på grund av olyckshändelse, vätskor eller andra externa orsakar omfattas inte av villkoren i Apples begränsade garanti. Vid sådana fall returnerar Apple ditt Bluetooth-headset för iPhone till dig utan att utföra service på det och du kan komma att debiteras en undersökningskostnad. Läs Apples reparationsvillkor för mer information.

 9. Har Apple en garanti för service av mitt Bluetooth-headset för iPhone?

  Om Apple utför service under garantitiden kommer garantivillkoren och tillämpliga lagstadgade regler att täcka defekter i material och utförande som uppstår under den återstående garantitiden, men minst 90 dagar efter servicearbetet. Om ditt Bluetooth-headset för iPhone inte täcks av någon garanti vid tidpunkten för beställning av servicen, så kommer servicen att täckas av en garanti under 90 dagar från servicedatumet.