Felsökningsassistent för iPod shuffle

Fem åtgärder för iPod shuffle

Välkommen

Fungerar din iPod shuffle inte som förväntat? Dessa tips hjälper dig lösa de flesta vanliga problemen.

Återställ

Så här återställer du din iPod shuffle:
 • 1. Mata ut din iPod shuffle ur iTunes om den är inkopplad.
 • 2. Koppla ut iPod shuffle ur USB-porten.
 • 3. Skjut brytaren på baksidan av iPod shuffle till läget av.
 •   Tips: Den gröna ytan syns inte när iPod shuffle är frånslagen.
 • 4. Vänta fem sekunder.
 • 5. Skjut tillbaka brytaren på baksidan till spela i ordning eller shuffle-läge. Den gröna ytan syns i båda dessa lägen.
 • iPod shuffle har återställts. Koppla in iPod shuffle i din dator när du är klar med återställningen. Ställ också om reglaget i läget Off.

Försök igen

 • Försök igen genom att koppla in din iPod i en annan USB-port i datorn (inte i en USB-port i tangentbordet eller i en hubb).

 

Starta om

Starta om datorn och se till att de senaste programuppdateringarna är installerade.
Obs!
 • Uppdatera Windows-programvara genom att välja Windows Update i menyn Verktyg i Internet Explorer.
 • Uppdatera Mac OS-programvara genom att välja Programuppdatering i Apple-menyn.

Installera om

Så här installerar du om din iPod shuffle:
 • Uppdatera och installera om din iPod-programvara genom att först hämta den senaste versionen av iTunes.
 • Öppna sedan den nya versionen av iTunes och koppla in din iPod i datorn.
 • Markera din iPod i listan med källor i iTunes och klicka på "Leta efter uppdatering" på fliken Sammanfattning. iTunes kontrollerar om din iPod behöver uppdateras och utför uppdateringen åt dig om det behövs.
 • Om problemet kvarstår provar du med att avinstallera iTunes helt och sedan installera den senaste versionen av iTunes. Om du vill veta mer läser du någon av följande artiklar:

  Mac OS X | XP | Vista

Återskapa

 • Obs! Denna åtgärd raderar all musik och alla filer som finns i din iPod och därför bör du se till att säkerhetskopiera alla filer du har sparat på dess hårddisk. Alla låtar, podcaster och ljudböcker kan kopieras tillbaka till din iPod förutsatt att du har dem lagrade i ditt iTunes-bibliotek.
Så här återskapar du din iPod:
För Windows:
 • 1. Se till att du har installerat den senaste versionen av iTunes.
 • 2. Starta iTunes och koppla sedan in din iPod i datorn.
 • 3. Efter en kort stund visas den i listan med källor i iTunes.
 • 4. Markera din iPod i listan med källor, så visas information om den på fliken Inställningar i huvudfönstret i iTunes.
 • 5. Klicka på knappen Återställ. Du får se ett eller flera alternativ som kan leda till att iTunes automatiskt hämtar den senaste iPod-programvaran. De fyra möjliga alternativen är:
  • Alternativ 1: Återställ - återskapar med samma iPod-programversion som redan finns i din iPod.
  • Alternativ 2: Använd samma version - återskapar med samma iPod-programversion som redan finns i din iPod, även om en nyare version finns tillgänglig.
  • Alternativ 3: Använd nyaste versionen - återskapar med den senaste iPod-programversion som finns i din dator.
  • Alternativ 4: Återställ och uppdatera - återskapar med den senaste iPod-programversion som finns i din dator.
 • 6. En förloppsindikator visas på datorskärmen, med en indikation om att processens första steg har startat. När detta steg är avslutat uppmanar iTunes dig om att låta din iPod var inkopplad i datorn så att återskapandet kan slutföras.
 • 7. Under det andra stadiet av återställningen visas en Apple-logotyp såväl som en förloppsindikator längst ned på iPod-displayen. Det är ytterst viktigt att iPod-enheten förblir inkopplad i datorn eller i en iPod-nätadapter under detta steg. Obs! Det kan vara svårt att se förloppsindikatorn eftersom bakgrundsljuset på iPod-displayen eventuellt är släckt.
 • 8. När det andra stadiet av återställningen är klart och iPod-enheten är inkopplad i datorn visas dialogrutan iPod inställningsassistent, där du blir ombedd att namnge din iPod och välja inställningar för synkronisering på samma sätt som första gången du kopplade in din iPod.

För Mac:
 • 1. Se till att du har installerat den senaste versionen av iTunes.
 • 2. Starta iTunes och koppla sedan in din iPod i datorn.
 • 3. Efter en kort stund visas den i listan med källor i iTunes.
 • 4. Markera din iPod i listan med källor, så visas information om den på fliken Inställningar i huvudfönstret i iTunes.
 • 5. Klicka på knappen Återställ. Du får se ett eller flera alternativ som kan leda till att iTunes automatiskt hämtar den senaste iPod-programvaran. De fyra möjliga alternativen är:
  • Alternativ 1: Återställ - återskapar med samma iPod-programversion som redan finns i din iPod.
  • Alternativ 2: Använd samma version - återskapar med samma iPod-programversion som redan finns i din iPod, även om en nyare version finns tillgänglig.
  • Alternativ 3: Använd nyaste versionen - återskapar med den senaste iPod-programversion som finns i din dator.
  • Alternativ 4: Återställ och uppdatera - återskapar med den senaste iPod-programversion som finns i din dator.
 • 6. En dialogruta visas, där du uppmanas att ange namnet och lösenordet för en administratör.
 • 7. En förloppsindikator visas på datorskärmen, med en indikation om att processens första steg har startat. När detta steg är avslutat uppmanar iTunes dig om att låta din iPod var inkopplad i datorn så att återskapandet kan slutföras.
 • 8. Under det andra stadiet av återställningen visas en Apple-logotyp såväl som en förloppsindikator längst ned på iPod-displayen. Det är ytterst viktigt att iPod-enheten förblir inkopplad i datorn eller i en iPod-nätadapter under detta steg. Obs! Det kan vara svårt att se förloppsindikatorn eftersom bakgrundsljuset på iPod-displayen eventuellt är släckt.
 • 9. När det andra stadiet av återställningen är klart och iPod-enheten är inkopplad i datorn visas dialogrutan iPod inställningsassistent, där du blir ombedd att namnge din iPod och välja inställningar för synkronisering på samma sätt som första gången du kopplade in din iPod.

Återskapa


Försök med att återställa din iPhone via iTunes.

Koppla in din iPhone. Klicka på knappen Återställ på fliken Sammanfattning när iPhone visas i listan med källor.

Obs! Detta detta tar bort alla media- och datafiler. Det återställer dessutom alla inställningar. Om möjligt bör du synkronisera din iPhone med iTunes före återställningen, så att de senaste inställningarna sparas.

Återskapa

Försök med att återställa din iPhone via iTunes.